Give your feedback

Quote from GPI Clients (SPI@easeI)

CPF IT Center

Process Improvement เป็นกระบวนการที่ทุกองค์กรต้องการ ผลักดันให้เกิดขึ้น และเติบโตจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรตน จากการที่ CPF IT Center ได้ GPI Asia ผู้ซึ่งมีประสบการณ์การให้คำปรึกษาแก่บริษัทชั้นนำทั่วโลกเข้ามาช่วยให้คำแนะนำ

ทำให้พนักงานในองค์กรของเราสามารถทำความเข้าใจกับ CMMI และนำมาประยุกต์ใช้ และก่อให้เกิดกระบวนการ Improvement ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์

ขอบคุณ GPI Asia ที่เข้ามาช่วยเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเรา ทำให้การดำเนินการ Process Improvement ในองค์กรของเรา ไม่ใช่แค่การผ่านการประเมิน CMMI Level 3 แต่เป็นการพัฒนาศักยภาพพนักงานของเรา ทุกคน ทุกระดับอย่างแท้จริง และ GPI Asia ก็ยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากเราให้เป็นที่ปรึกษาเพื่อจะวางแนวทางให้ CPF IT Center สามารถก้าวสู่ CMMI Mutuality Level 5 เพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรแห่งการพัฒนา ที่ยั่งยืนต่อไป

 

Depthfirst

“เด็พธเฟิร์สท สร้างระบบทำงานของเราแบบลองผิดลองถูก เมื่อ 5 ปีที่แล้ว จนกระทั่งเราได้เริ่มตระหนักถึงการทำงานและการปรับปรุงการทำงานที่มีมาตรฐาน ซึ่ง CMMI เป็นอีกระบบนึงที่สร้างกระบวนการทำงาน และแนวคิดที่จะช่วยให้เราสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีได้

ดังนั้นการคัดสรรที่ปรึกษาเพื่อสร้างกระบวนการทำงานภายใต้ระบบ CMMI จึงความสำคัญต่อเราเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเมื่อเราได้เลือก GPI Asia เป็นที่ปรึกษา GPI Asia ทุ่มเทและให้ความสำคัญ กับทุกรายละเอียดในการทำงานรวมถึงเอาใจใส่กับการ ทำงานร่วมกันเป็นทีมกับเราเป็นอย่างดีเสมอมา GPI Asiaไม่ทำให้เราผิดหวังจริงๆ ครับ

 

Wealth Management System

บริษัทฯ ตัดสินใจได้ถูกต้อง ที่เลือก GPI Asia เป็น Consult นอกจากทีมงานที่น่ารัก เป็นกันเองแล้ว บริษัทฯ ยังได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จากทีมงานที่ผ่านการ ทำงานจริงมาก่อน สามารถให้คำแนะนำที่ดี เน้นความ เข้าใจและปฏิบัติได้จริง มากกว่าใช้วิธีท่องจำ และรู้สึก มั่นใจมากๆว่าผ่าน CMMI แน่นอน

 

ADA Soft

“ยินดีกับทาง GPI Asia และทุกบริษัทที่เป็นลูกค้า ของ GPI Asia ด้วยครับ สำหรับ Adasoft ต้องขอขอบคุณอย่างเป็นทางการมายังทีมงานทุกๆ ท่าน ของ GPI Asia อีกครั้ง ที่ถ่ายทอดประสบการณ์, ความรู้ ทำให้ทีมงานของ Adasoft มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น จนกระทั่ง บริษัทผ่านการประเมินและได้รับมาตรฐาน CMMI Level3 ในที่สุด ซึ่งจะทำให้เรามีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ตลาดทั้งในและ ต่างประเทศได้อย่างมั่นใจมากขึ้น ซึ่งในอนาคตทางบริษัทก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้ร่วมงานกับ GPI Asia อีกและได้รับการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ เพื่อก้าวไปสู่ CMMI ใน Level ที่สูงขึ้นต่อไป

 

VP Advance

“Working with GPI is the rest.

การมีโอกาสร่วมงาน กับ GPI Asia นับเป็นประสบการณ์ที่ได้ร่วม งานกับทีมงานมืออาชีพของจริง นอกจากความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีความรู้และมีประสบการณ์อย่างมืออาชีพ ทีมงาน GPI Asia ยังสามารถประสมประสานวัฒนธรรมกับความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ได้อย่างดีเยี่ยม สำหรับเรา GPI คือ G- Gentle, P-Profession และ I-Imagination อย่างแท้จริง ท้ายนี้ ขอขอบพระคุณ GPI Asia ที่สร้างปรากฏการณ์อันล้ำค่าและส่งมอบ ประสบการณ์ที่มีค่าแด่ทีมงาน VP Advance เรามั่นใจ และขอเป็นกำลังใจให้ GPI Asia เติบโตอย่างมั่นคงและแข็งเกร่ง ตลอดไป”

 

IRCP

“GPI Asia –> ทางลัดสู่ความสำเร็จในการทำ Process Improvement”