Give your feedback

Security by Design with CMMI for Development V1.3

สวัสดีค่ะ ช่วงนี้รู้สึกกระแส Security กำลังเริ่มเป็นที่สนใจนะคะ หลายองค์กรหันมาให้ความสนใจทางด้าน Software Security กันพอสมควร ซึ่งทีมงาน GPI Asia เองก็ได้ข่าวมาว่า เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2557 ที่ผ่านมา ทาง CMMI Institute ได้ออก Technical Report ใหม่ ชื่อว่า “Security by Design with CMMI for Development V1.3” ซึ่งเป็นการขยายกรอบของ CMMI for Development framework ให้ครอบคลุมถึงเรื่อง Security ในการทำ software and systems development ค่ะ

โดยใน Technical Report ฉบับนี้ ได้มีการกล่าวถึง Security Process Area ที่เพิ่มขึ้นมา 4 Process Areas ได้แก่ Organizational Preparedness for Secure Development, Security Management in Projects, Security Requirements and Technical Solution และ Security Verification and Validation ค่ะ อย่างไรก็ตาม ทั้ง 4 Security Process Areas ที่เพิ่มขึ้นมานี้ ถือเป็น optional สำหรับการทำ CMMI for Development นะคะ

 

หากลูกค้าท่านใดสนใจในรายละเอียด สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ announcement ของ CMMI Institute ได้ที่ http://cmmiinstitute.com/pressrelease20140401/
และ download technical report ได้ที่
http://cmmiinstitute.com/resource/security-by-design-with-cmmi-for-development-version-1-3/

 
วันนี้ทีมงานขอแวะมาบอกกล่าวข่าวสารดีๆ เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ และสัญญาว่าจะพยายามนำข้อมูลข่าวสารดีๆ มาอัพเดทกันอย่างต่อเนื่อง อย่าลืมแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราบ่อยๆ นะคะ สวัสดีค่ะ 🙂