Give your feedback

Performance Index Thailand Benching – The Hidden Costs and the Lost Profit

สวัสดีค่ะ สำเร็จลุล่วงกันไปแล้วนะคะกับอีกหนึ่งงานดีๆ ที่ทางภาครัฐเข้ามาร่วมผลักดันองค์กรในกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้หันมาเริ่มตระหนักถึงการบริหารจัดการต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานประเภทที่ยากจะประเมินถึงมูลค่าจากการผลิตของเสียว่ามากน้อยเพียงใด กับงานที่มีชื่อว่า “Performance Index Thailand Benching – The Hidden Costs and the Lost Profit” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Infinity I ชั้น 7 โรงแรม AETAS Lumpini ในวันนี้ทีมงาน GPI Asia จึงได้นำภาพบรรยากาศภายในงานมาฝากทุกท่านกันค่ะ

    

สำหรับงานนี้ถือเป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจอย่างยิ่ง โดยทางบริษัทได้รับเกียรติให้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดโครงการดีๆ นี้ขึ้นมาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ อันประกอบด้วยหน่วยงาน สวทช. ITAP และ Software Park เพื่อช่วยสนับสนุนและผลักดันบริษัทที่เข้าร่วมโครงการให้ผู้บริหารองค์กรเองหันกลับมามองถึงต้นทุนที่เสียไปกับการพัฒนาซอฟต์แวร์จริงๆ (Cost of Performance) และต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการผลิตของเสีย (Cost of Failure) กันนะคะ เพราะถ้าเราทราบถึงตัวเลขเหล่านี้ได้ เราก็จะสามารถกำหนดแนวทางในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Productivity) ให้มากขึ้น อันจะนำมาซึ่งผลกำไรที่เพิ่มขึ้นตามมาด้วยค่ะ ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์กับทางบริษัทเองแล้ว ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำ Performance Index Thailand Benchmarking ระดับประเทศ เพื่อจะได้ต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพของการผลิตซอฟต์แวร์ของไทยเราต่อไปในอนาคตอีกด้วยนะคะ

   

โดยภายในงานนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก คุณสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และรองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และในครั้งนี้ยังมีการบรรยายถึงแนวคิดเรื่องของต้นทุนและมูลค่าที่แท้จริงของซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเกิดความเข้าใจต่อสิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้นอีกด้วยค่ะ ในหัวข้อ “IT Cost Concept and Value” โดย Mr. Paul Iredale ประธานบริษัท Global Process Innovations Ltd., UK รวมถึงการแนะนำโครงการตั้งแต่วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ ไปตลอดจนวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ โดย คุณเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) ซึ่งถือเป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะ

 

 

สำหรับผู้บริหารท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทั้งจากทีมงานของ GPI Asia หรือติดต่องานปรึกษาด้านไอที  เขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) โทร 02 5839992 ต่อ 1431-1433 นะคะ ขอย้ำว่าโครงการนี้ทางบริษัทสามารถเข้าร่วมได้ฟรีตลอดทั้งโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ค่ะ แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกันนะคะ นอกจากจะได้ประโยชน์โดยตรงขององค์กรของทุกท่านเองจากการที่พนักงานเริ่มตระหนักถึงวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงต้นทุนและมูลค่าที่แท้จริงแล้ว เรายังจะได้ข้อมูลดีๆ ที่สามารถนำส่งภาครัฐเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทยเราอีกด้วยนะคะ