Give your feedback

บรรยากาศการอบรม Introduction to CMMI-DEV และ Testing Process

ภาพเก็บตกบรรยากาศในคลาสอบรมหลักสูตร Introduction to CMMI-DEV และ Testing Process and Best Practices ค่ะ ทั้งสองหลักสูตรถือว่าเป็นหลักสูตรที่ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมากนะคะ ได้มีโอกาสจัดอบรมทั้งที่ GPI Training Center และไปสอนนอกสถานที่ด้วยค่ะ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะ สามารถติดต่อได้ที่ คุณวิชญา เบอร์โทร: 089-668-4357 หรือ Email: Training-center@gpiasia.net

Introduction to CMMI-DEV

 

Testing Process and Best Practices